Publikováno: 19-07-2004
Autor: Zbyšek Petržílek

Gasshuku Budapest a výsledky členů SK Shotokan (3.ZŠ) na Shotokan cup 2004

Prověřit své fyzické i psychické schopnosti a získat nové poznatky přímo z Honbu doja odjelo do Budapešti na čtyřdenní výukový seminář pod vedením šéf instruktora pana M. Tanaki (8. dan JKA WF) celkem šest členů SK Shotokan.

Tréninky vedené podle japonského vzoru, byly fyzicky velmi náročné. V každém se počet jednotlivých technik na jeden střeh počítal vždy nejméně od jednoho sta až do čtyř set. Hned v „úvodním“ tréninku jsme nakopali dvě stě padesát mae geri ( přímý kop), hned poté sto třicet hiza geri ( kop kolenem) a na rozcvičení to bylo dvě stě padesát gjaku cuki( přímý úder) a to vždy na jednu i druhou nohu nebo ruku. Podobný průběh měl celý seminář, který byl zaměřen na kata, kihon i kumite.

Na konci semináře proběhl otevřený turnaj karate JKA, kterého se zúčastnilo třináct družstev z devíti států Evropy.

Vedení SK děkuje všem soutěžícím za výsledky a výbornou prezentaci SK Shotokan a města Neratovice.

Zbyšek Petržílek

Nahoru