Publikováno: 19-05-2006
Autor: Zbyšek Petržílek

Turnaj JKA dětí a mládeže „NADĚJE“ 2006

Pořádatel:
SK Shotokan Neratovice z pověření Severočeského, Středočeského a Pražského kraje
Datum:
11. 6. 2006
Místo konání:
tělocvičny ZŠ 28. října, Neratovice
Věkové kategorie:
bez STV do 9 let,do 12 let,13 – 15 let
9 kyu do 12 let,13 -15 let
8 + 7.kyu do 12 let, 8 +7 kyu 13-15 let
6 - 4 kyu do 12 let, 6 - 4 kyu 13-15 let
9 – 7 kyu dorost, 6 - 4. kyu dorost
věkové kategorie jsou sloučené pro dívky a chlapce!!!
Disciplíny:
soutěžící bez STV – kata Taikyoku Shodan, Kihon ippon kumite
8 - 7 kyu kata Heian 1 – Heian 2, Kihon ippon kumite
6 - 4 kyu kata Heian 1 – Heian 3, Kihon ippon kumite (semifinále – Jiyu-ippon kumite)
9 – 7 kyu dorost – Heian 1 – Heian 2, Kihon ippon kumite
6 – 4 kyu dorost – Heian 1 – Heian 5, Jiyu ippon kumite (semifinále – Shobu ippon)
SYSTÉM : „DVOU PORÁŽEK“
Kata team:
sloučené pro kateg. ml.žáci a žákyně, st.žáci a žákyně,dorost
Ceny pro vítěze:
diplom a medaile pro první tři v kategorii, pro vítěze kombinace kata - kumite pohár!
kata team diplom a medaile, ostatní účastnický diplom
program soutěže:
8.00 - 8.30 prezentace
8.30 - 9.00 losování
9.30 zahájení soutěže
Rozhodčí:
deleguje úsek rozhodčích severočeského, středočeského a pražského kraje.
Startovné:
100 korun českých
Občerstvení:
občerstvení rozhodčích a pořadatelů zajišťuje pořadatel.
v prostoru šaten bude zajištěno občerstvení i pro ostatní účastníky soutěže.
Přihlášky:
zasílejte na michal.kov@centrum.cz do 4.6.2006

Nahoru