Publikováno: 18-03-2001
Autor:

SAMSON GRAND PRIX České Budějovice

SHOTOKAN KARATE KATA DRUŽSTVA
Pořadatel:
Sportovní klub policie, Kubatova 25, 370 04 České Budějovice
Oddíl bojových umění – Tsunami Dojo JKA Karate
Datum konání:
sobota 4. května 2002, v době od 15.00 do 20.00
Místo konání:
hala JU ZF na Sádkách, České Budějovice
Soutěžní kategorie:
kategorie A - mládež do 15 let
kategorie B - mládež 15 - 18 let
kategorie C - senioři nad 18 let
Soutěžní disciplíny:
kategorie A: kata H1 – H5
kategorie B: kata H1 – H5, T1, sentei kata
kategorie C: tokui kata
Systém soutěže:
eliminace – bodový systém
finále - postupují 4 družstva z eliminace - je nutno předvést odlišnou kata od eliminace
Ve všech věkových kategoriích mohou startovat smíšená družstva (chlapci, dívky, muži, ženy)
Časový program:
12.00 - 14.00 - prezentace
15.00 - 17.00 - zahájeni soutěže - eliminace v kategoriích
17.00 - 18.00 - finále, exhibice instruktorů Karate JKA ČR
Ředitel soutěže:
Ing. Jiří Fencl
rozhodčí, lékař:
zajistí pořadatel
Ceny:
diplom a medaile za l. - 3.místo
vítězové všech kategorií – pohár
Startovné:
150,-Kč za družstvo
Ubytování:
RK Centrum tel:038/7313555
Okružní 485 tel: 038/28755
Sport Motel Slávie tel: 038/53000131
Bližší informace:
SKP Tsunami Č.Budějovice - tel. 607616141 - ing.Fencl www.volny.cz/skpbu

Nahoru