Publikováno: 02-04-2007
Autor: Zbyšek Petržílek

Jarní turnaj 2007

Datum:
28. 4. 2007
Místo konání:
tělocvičny ZŠ 28. října Neratovice
Věkové kategorie:
bez STV do 6,8,10,12,15 let
9. kyu do 12 let,13 - 15 let
8. + 7. kyu do 12 let, 8 + 7 kyu 13 - 15 let
6. do 12 let, 6 kyu 13-15 let
9 – 7 kyu dorost
věkové kategorie jsou sloučené pro dívky a chlapce. V případě malého počtu soutěžících v kategorii sloučení kategorií dohromady.!!!
Disciplíny:
soutěžící bez STV – tech. na 9. Kyu výstup do Zk.D. + silový trojboj
9. kyu - kata T. Shodan, H1, Gohon kumite
8. – 7. kyu - kata H1 – H3, Kihon ippon kumite
6 kyu do 12 let - kata H1 – H4, Kihon ip. kumite (semif.Jiyu-ippon)
6.kyu do 15 let - kata H1 – H5, Jiyu ip. kumite (semif. Shobu ippon)
5. – 3. kyu do 15 let - H1 – H5, Jiyu ip. kumite (semif. Shobu ippon)
9. – 7. kyu dorost - H1 – H5, kumite Shobu ippon
Systém „DVOU PORÁŽEK“
Kata team:
sloučené pro kategorie ml.žáci a žákyně, st.žáci a žákyně, dorost
Ceny pro vítěze:
diplom a medaile pro první tři v kategorii
pro vítěze kombinace kata - kumite pohár!
kata team diplom a medaile, ostatní účastnický diplom
Program soutěže:
8.00 - 8.30 prezentace
8.30 - 9.00 losování
9.00 zahájení soutěže
Rozhodčí:
deleguje úsek rozhodčích JKA středočeského kraje
Startovné:
50 korun českých
Občerstvení:
občerstvení rozhodčích a pořadatelů zajišťuje pořadatel
v prostoru šaten bude zajištěno občerstvení i pro ostatní účastníky soutěže a doprovod
Přihlášky:
přinést na trénink do 20.4.2007 nebo potvrdit na email:zbysa@shotokan.cz do 22.4.2007
Ke stažení:
potvrzení o účasti - MS Word (23kB), Adobe PDF (21kB)
Odjezd autobusu z Hloubětína 28.4. v 7.30. hod od bazénu.Poplatek za bus 30 Kč.

Nahoru