Publikováno: 11-11-2008
Autor: Zbyšek Petržílek

SK Shotokan karate

pořádá

Mikulášský turnaj karate

datum:
6. 12. 2008
místo konání:
tělocvičny ZŠ 28. října 1157 Neratovice
program soutěže:
8.00 - 8.30 prezentace
8.30 - 9.00 losování
9.00 - zahájení soutěže
věkové kategorie:
bez STV do 6, 8, 10, 12, 15 let (stv – stupeň tech. vyspělosti)
9. kyu do 6, 8, 10, 12, 15 let
8 .+ 7.kyu do 8, 12 let, 8 +7 kyu 13-15 let
6. kyu mladší žáci, 6. kyu starší žáci
5. - 4. kyu mladší žáci, 5. – 4. kyu starší žáci
věkové kategorie jsou sloučené pro dívky a chlapce. V případě malého počtu soutěžících v kategorii sloučení kategorií dohromady.!!!
disciplíny:
bez STV – tech. na místě. + silový trojboj (3x5)
9. kyu - výpady do ZkD + silový trojboj (3x10)
8.-7. kyu - H1 – H2 + Gohon kumite (semif.Kihon ip. kumite)
6 kyu ml. žáci - H1 – H3 + Kihon ip. kumite (semif.Jiyu-ippon)
6.kyu st. žáci - H1 – H5 + Jiyu ip. kumite (semif. Shobu ippon)
5.- 4. kyu ml.žáci H1 – H5 + Jiyu ip. kumite (semif. Shobu ippon)
5.- 4. kyu st.žáci H1 – H 5 + Jiyu ip. kumite (semif. Shobu ippon)
systém: „DVOU PORÁŽEK“
kata team - sloučené pro kategorie ml.žáci a žákyně, st.žáci a žákyně, nezávodníci, závodníci
ceny pro vítěze:
diplom a medaile pro prvních čtyř v kategorii, pro vítěze kombinace kata - kumite - pohár!
ostatní účastnický diplom
rozhodčí:
deleguje úsek rozhodčích JKA středočeského kraje.
startovné:
50 korun českých
občerstvení:
občerstvení rozhodčích a pořadatelů zajišťuje pořadatel
v prostoru šaten bude zajištěno občerstvení i pro ostatní účastníky soutěže a doprovod
přihlášky:
přinést na trénink, nebo potvrdit na email: info@shotokan.cz do 30.11.2008
na přihlášku uveďte zda použijete autobus nebo pojedete individuálně

Po ukončení soutěží přijde Mikuláš s čerty a s nadílkou!!!

Odjezd busu z Hloubětína 6. 12. 2008 v 7.15 od bazénu Hloubětín, příjezd podle ukončení soutěže

Nahoru