Publikováno: 16-12-2013
Autor: Zbyšek Petrřílek

Mikulajda 2013

Stejně jako každý rok cca deset let zpět, i letos jsme pořádali tradiční mikulášské klání pro „začínající a mírně pokročilé“ karatéky, kterým má tento domácí turnaj otevřít cestičku k výsledkům na vyšších metách. Vrcholem soutěže byli odpolední zápasy pokročilejších závodníků kde mohli mladší vidět, kam se mohou dostat pokud budou na sobě dostatečně dlouho, a důsledně pracovat.

Dobře zorganizovaného a připraveného turnaje se mělo původně účastnit sto dvacet jedna soutěžících z obou dojo Sk Shotokan, a deset lidiček od z Mabuda Olomouc.

V sobotu nakonec dorazilo o dvacet méně, ale to nic neubralo na dobré atmosféře, a nasazení aktérů. V nejnižších a nejmladších kategoriích se soutěžilo bez rozdílu barvy pásků, a společně kluci a holky. Od oranžových pásů už odděleně kluci a holky, bez rozdílů vah a barvy pásů, podle pravidel světové organizace J.K.A. Už v nejmladších kategoriích byli vidět pěkné duely, a tradičně byli zarputilejší holky. Čím starší kategorie, tím lepší zápasy. Letos jsme dali přednost volnému zápasu před řízenými formami, a byl jsem mile překvapen úrovní kumite mladších žáků a žákyň, a to i přesto, že dosud nesoutěžili na žádném jiném turnaji karate.

Po skončení soutěže proběhlo slavnostní předání cen na stupních vítězů, kde všichni soutěžící kteří se umístnili do třetího místa dostali nejen diplom a pěknou, těžkou medaili, (vítězové kombinace dokonce i velký pohár), ale i věcný dar, set od LEGA.

Potom už na plac vběhli s obrovským řevem tři čerti, a rozprášili děti po celé tělocvičně. Mikuláš s andělem, potom všem soutěžícím, i malým rodinným příslušníkům rozdali mikulášské balíčky plné sladkostí.

Jménem SK Shotokan by jsem chtěl velmi poděkovat generálnímu sponzorovi soutěže, firmě Hans Wendel zastoupené naším Viktorem Koškem, a dále panu Pýchovi, kterého zastupuje Olda Havlíček za to, že nám umožnili zakoupení opravdu hodnotných cen, medailí a pohárů. A také nejmenované hračkářské firmě za sponzorský dar ve formě setů Lega pro všechny děti.

Poděkování patří i všem rozhodčím, kteří na sebe vzali nelehký úkol objektivního rozhodování „ a to i přesto, že některé děti důvěrně znají“. Dále všem pořadatelům za perfektní práci při přípravě a zajištění turnaje. A Michalovi Kovaříkovi, za práci s losovacím programem a tištěním diplomů.

Poděkování patří i všem rodičům kteří si udělali čas, a přišli své děti podpořit na začínající „cestě karate“. Věřím že všichni pochopili jak jsou tyhle soutěže pro začátečníky motivující, důležité a potřebné. Byla to dobře strávená sobota v kruhu přátel.

Oss...

Výsledky turnaje (xls)
Galerie

Nahoru