Publikovno: 05-06-2017
Autor: Zbyek Petrlek

Lzesk pohr

V rmci ppravy na leton Grand Prix Czech JKA Open jsme se zastnili Lzeskho Pohru SKe - eskho Svazu Karate a dopadli jsme na vbornou. V konkurenci bezmla 300 soutcch jsme z 29 klub umstnili tsn za podajcm klubem Tygr K. Vary na druhm mst.

Nahoru