Publikovno: 26-09-2019
Autor: Zbyek Petrlek

Kumite Camp s R.Aghayevem

Propozice ke staen: zde.

Postup pi registraci:
1. Otevt vodn strnku na https://shotokan-events.homecomp.cz
2. Kliknout na "REGISTRACE ZDE"
3. Pihlsit se emailem a heslem
- pokud uivatel nen zaregistrovan, kliknout na "zaregistrujte se"
- vyplnit uivatelsk daje
- stisknout "Registrovat"
4. Vybrat jestli uivatel chce na kumite kemp registrovat sebe nebo nkoho jinho
5. Vyplnit daje, nezapomenout vybrat stt.
6. Stisknout "Registrovat"

Pokud se nemete zaregistrovat, polete nm jmno, pjmen a vk na klubovou adresu: info@shotokan.cz a my Vs zaregistrujeme a poleme potvrzovac email. Dkujeme

Vstup do haly bude povolen jen tomu, kdo bude zaregistrovn a pevodem na konto klubu zaplatil poplatek!!!


Process of registration:
1. Open the initial page on https://shotokan-events.homecomp.cz
2. Switch a web language to English (using a flag picture in the top right corner).
3. Click to "REGISTER HERE" link
4. Log in by email and password
- if user is not registered yet, press "register here"
- fill user data
- press "Register" button
5. Choose if user wants to register himself/herself or someone else
6. Fill the form, do not forget to select "Country" field
7. Press "Register" button

If you cant register youself, send name, surname and age on the clubs e-mail adress: info@shotokan.cz, we will register you and send you confirmation e-mail. Thanks

Entry to the hall will be allowed only to those who will be registered and paid a fee to the club account!!!

Nahoru